Qiymətlə
Marka ilə

Soyuducular

 
m 1 549.00
 • No Frost növü
 • 371 L soyuducu həcmi
 • 136 L dondurucu həcmi
 • 2 qapıların sayı
 • Aşağı dondurucu kameranın yerləşməsi
m 1 359.00
 • No Frost növü
 • 333 L soyuducu həcmi
 • 96 L dondurucu həcmi
 • 2 qapıların sayı
 • Yuxarı dondurucu kameranın yerləşməsi
m 895.00
 • No Frost növü
 • 223 (lt) soyuducu həcmi
 • 75 (lt) dondurucu həcmi
 • qapıların sayı
 • Aşağı dondurucu kameranın yerləşməsi
m 825.00
 • No Frost növü
 • 223 (lt) soyuducu həcmi
 • 75 (lt) dondurucu həcmi
 • 2 ədəd qapıların sayı
 • Aşağı dondurucu kameranın yerləşməsi
m 909.00
 • No Frost növü
 • 213 (lt) soyuducu həcmi
 • 88 (lt) dondurucu həcmi
 • 2 qapıların sayı
 • Aşağı dondurucu kameranın yerləşməsi
m 859.00
 • No Frost növü
 • 223 (lt) soyuducu həcmi
 • 75 (lt) dondurucu həcmi
m 755.00
 • De Frost növü
 • 223 (lt) soyuducu həcmi
 • 87 (lt) dondurucu həcmi
 • 2 qapıların sayı
 • Aşağı dondurucu kameranın yerləşməsi
m 755.00
 • De Frost növü
 • 233 (lt) soyuducu həcmi
 • 85 (lt) dondurucu həcmi
 • 2 qapıların sayı
 • Aşağı dondurucu kameranın yerləşməsi
m 600.00
 • Defrost növü
 • 180 (lt) soyuducu həcmi
 • 42 (lt) dondurucu həcmi
m 559.00
 • DeFrost növü
 • 245 (lt) soyuducu həcmi
 • 51 (lt) dondurucu həcmi
m 509.00
 • DeFrost növü
 • 194 (lt) soyuducu həcmi
 • 51 (lt) dondurucu həcmi
m 1 409.00
 • No Frost növü
 • 213 (lt) soyuducu həcmi
 • 105 (lt) dondurucu həcmi
 • 2 qapıların sayı
 • Aşağı dondurucu kameranın yerləşməsi
m 1 209.00
 • No Frost növü
 • 217 (lt) soyuducu həcmi
 • 86 (lt) dondurucu həcmi
 • 2 ədəd qapıların sayı
 • Aşağı dondurucu kameranın yerləşməsi
m 1 265.00
 • No Frost növü
 • 212 (lt) soyuducu həcmi
 • 98 (lt) dondurucu həcmi
 • 2 qapıların sayı
 • Aşağı dondurucu kameranın yerləşməsi
m 1 245.00
 • No Frost növü
 • 230 (lt) soyuducu həcmi
 • 72 (lt) dondurucu həcmi
 • 2 qapıların sayı
 • Yuxarı dondurucu kameranın yerləşməsi
m 1 049.00
 • No Frost növü
 • 213 (lt) soyuducu həcmi
 • 98 (lt) dondurucu həcmi
 • 2 qapıların sayı
 • Aşağı dondurucu kameranın yerləşməsi
m 999.00
 • No Frost növü
 • 213 (lt) soyuducu həcmi
 • 98 (lt) dondurucu həcmi
 • 2 qapıların sayı
 • Aşağı dondurucu kameranın yerləşməsi
m 1 379.00
 • No Frost növü
 • 186 lt soyuducu həcmi
 • 94 (lt) dondurucu həcmi
m 2 060.00
 • No Frost növü
 • 445 (lt) soyuducu həcmi
 • 163 (lt) dondurucu həcmi
 • 2 qapıların sayı
 • Yuxarı dondurucu kameranın yerləşməsi
m 2 060.00
 • No Frost növü
 • 445 (lt) soyuducu həcmi
 • 163 (lt) dondurucu həcmi
 • 2 qapıların sayı
 • Yuxarı dondurucu kameranın yerləşməsi
m 1 880.00
 • No Frost növü
 • 445 (lt) soyuducu həcmi
 • 163 (lt) dondurucu həcmi
 • 2 qapıların sayı
 • Yuxarı dondurucu kameranın yerləşməsi
m 1 580.00
 • No Frost növü
 • 386 (lt) soyuducu həcmi
 • 149 (lt) dondurucu həcmi
m 1 580.00
 • No Frost növü
 • 308(lt) soyuducu həcmi
 • 101 (lt) dondurucu həcmi
m 1 580.00
 • No Frost növü
 • 386 (lt) soyuducu həcmi
 • 149 (lt) dondurucu həcmi
m 1 580.00
 • No Frost növü
 • 308 (lt) soyuducu həcmi
 • 101 (lt) dondurucu həcmi
 • 2 qapıların sayı
 • Yuxarı dondurucu kameranın yerləşməsi
m 1 580.00
 • No Frost növü
 • 386 (lt) soyuducu həcmi
 • 149 (lt) dondurucu həcmi
m 1 580.00
 • No Frost növü
 • 308 (lt) soyuducu həcmi
 • 101 (lt) dondurucu həcmi
m 1 580.00
 • No Frost növü
 • 386 (lt) soyuducu həcmi
 • 149 (lt) dondurucu həcmi
m 1 580.00
 • No Frost növü
 • 308 (lt) soyuducu həcmi
 • 101 (lt) dondurucu həcmi
m 1 520.00
 • No Frost növü
 • 308 (lt) soyuducu həcmi
 • 101 (lt) dondurucu həcmi
m 1 520.00
 • No Frost növü
 • 308 lt soyuducu həcmi
 • 101 (lt) dondurucu həcmi
 • 2 qapıların sayı
 • Yuxarı dondurucu kameranın yerləşməsi
m 1 470.00
 • No Frost növü
 • 258 (lt) soyuducu həcmi
 • 101 (lt) dondurucu həcmi
m 1 470.00
 • No Frost növü
 • 258 (lt) soyuducu həcmi
 • 101 (lt) dondurucu həcmi
m 1 400.00
 • No Frost növü
 • 258 (lt) soyuducu həcmi
 • 101 (lt) dondurucu həcmi
m 1 400.00
 • No Frost növü
 • 258 (lt) soyuducu həcmi
 • 101 (lt) dondurucu həcmi
m 1 340.00
 • No Frost növü
 • 258 (lt) soyuducu həcmi
 • 101 (lt) dondurucu həcmi
m 1 340.00
 • No Frost növü
 • 258 (lt) soyuducu həcmi
 • 101 (lt) dondurucu həcmi
m 1 280.00
 • No Frost növü
 • 342 (lt) soyuducu həcmi
 • 133 (lt) dondurucu həcmi
m 1 240.00
 • No Frost növü
 • 342 (lt) soyuducu həcmi
 • 133 (lt) dondurucu həcmi
m 1 240.00
 • No Frost növü
 • 387 (lt) soyuducu həcmi
 • 96 (lt) dondurucu həcmi
m 1 240.00
 • No Frost növü
 • 342 (lt) soyuducu həcmi
 • 133 (lt) dondurucu həcmi
m 1 190.00
 • No Frost növü
 • 387 (lt) soyuducu həcmi
 • 96 (lt) dondurucu həcmi
m 1 190.00
 • No Frost növü
 • 387 (lt) soyuducu həcmi
 • 96 (lt) dondurucu həcmi
m 875.00
 • No Frost növü
 • 130 (lt) soyuducu həcmi
 • 58 (lt) dondurucu həcmi
 • 2 qapıların sayı
 • Yuxarı dondurucu kameranın yerləşməsi
m 875.00
 • No Frost növü
 • 130 (lt) soyuducu həcmi
 • 58 (lt) dondurucu həcmi
 • 2 qapıların sayı
 • Yuxarı dondurucu kameranın yerləşməsi
m 875.00
 • No Frost növü
 • 130 (lt) soyuducu həcmi
 • 58 (lt) dondurucu həcmi
 • 2 qapıların sayı
 • Yuxarı dondurucu kameranın yerləşməsi