Qiymətlə

Polaris

 
m 100.00
 • 800 W gücü
 • 3.2 (lt) həcmi
 • Su olmadan bloka salınma Özəlliklər
m 79.00
 • 700 Wt gücü
 • 2.8 (lt) həcmi
 • Su olmadıqda qapanma sistemi Özəlliklər
 • Plastik material
m 79.00
 • 800 W gücü
 • 3,2 (lt) həcmi
 • Su olmadan bloka salınma Özəlliklər
m 75.00
 • 2100 W gücü
 • 1.8 (lt) həcmi
 • - Özəlliklər
m 69.00
 • 1800 W gücü
 • 1.8 (lt) həcmi
 • - Özəlliklər
m 66.00
 • 700 Wt gücü
 • 2.8 (lt) həcmi
 • Su olmadıqda qapanma sistemi Özəlliklər
 • Metal material
m 60.00
 • 2200 W gücü
 • 1.7 (lt) həcmi
 • Özəlliklər
 • Metal material
m 59.00
 • 1800 W gücü
 • 1.7 (lt) həcmi
 • - Özəlliklər
m 59.00
 • 2200 Wt gücü
 • 1,70 (lt) həcmi
 • Avtomatik-mexaniki sönmə Özəlliklər
 • Metal örtük material
m 55.00
 • 2200 Wt gücü
 • 1,7 (lt) həcmi
 • Su olmayanda qapanma sistemi Özəlliklər
 • Şüşə, plastik material
m 55.00
 • 2200 Wt gücü
 • 1,7 (lt) həcmi
 • Su olmayanda qapanma sistemi Özəlliklər
 • Şüşə, plastik material
m 50.00
 • 2200 W gücü
 • 1.7 (lt) həcmi
 • Su səviyyəsinin daxili işıqlandırılması Özəlliklər
 • Metal material
m 50.00
 • 2200 W gücü
 • 1.7 (lt) həcmi
 • Yox Özəlliklər
 • Plastik, şüşə material
m 49.00
 • 2200 Wt gücü
 • 1,80 (lt) həcmi
 • Su olmadıqda qapanma sistemi Özəlliklər
 • Şüşə material
m 39.00
 • 1800 Wt gücü
 • 1.7 (lt) həcmi
 • Su olmayanda qapanma sistemi Özəlliklər
 • Metal material